سوالات استخدامی تخصصی بانک ملی ایران (ویژه داوطلبان آزمون فراگیر سال1402)

سوالات استخدامی تخصصی بانک ملی ایران (ویژه داوطلبان آزمون فراگیر سال1402)

با سلام و درود فراوان به تمام داوطلبان آزمون های استخدامی کشور به خصوص آزمون های فراگیر که امیدواریم توانسته باشید خود را جهت شرکت در آزمون آماده و سعی نمایید با منابع های خوب مطالعاتی دانش خود را افزایش دهید که تیم فایل99 برای داوطلبان آزمون استخدامی بانک ملی قدم برداشته و پرمحتواترین مجموعه سوالات استخدامی بانک ملی ایران را تدارک دیده است که حتما آنرا وارد برنامه مطالعاتی خود کنید تا کاملترین منبع را برای آزمون استخدامی بانک ملی تجربه نمایید.
مجموعه سوالات استخدامی بانک ملی ایران   آپدیت شده برای آزمون فراگیر

همیشه سعی نمایید برای یک آزمون استخدامی منابعی را مطالعه کنید تا بتواند راهگشا باشد یعنی اینکه تمام بخش های موردنیاز آزمون را به همراه داشته باشد که در آزمون از آنها سوال طرح شود که فایل در مجموعه سوالات استخدامی بانک ملی ایران سوالات بخش های عمومی ، تخصصی و دوره های گذشته این آزمونها را به همراه پاسخنامه تهیه و تنظیم نموده و این توصیه را به کسانی که قصد قبولی در آزمون بانک ملی در قالب آزمون های فراگیر را دارند داریم که این مجموعه را دریافت و مطالعه نمایند چون یک مجموعه دانش افزون و بسته کامل منابع آزمون استخدامی بانک ملی ایران است که در ادامه به گرایش های آزمون بانک ملی جهت استخدام پرداخته ایم و کاملترین بسته های مطالعاتی در انتظار شرکت کنندگان آزمون استخدام بانک ملی می باشد.

کاملترین سوالات استخدامی تخصصی بانک ملی ایران (ویژه داوطلبان آزمون فراگیر سال1402)

بسته های عناوین شغلی بانکدار کدهای1،2،3،4،5،6،7،8

فایل 99  به محض انتشار خبر برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در دوره ششم دست به کار شده و مجموعه نمونه سوالات استخدامی بانکدار بانک ملی را مورد بازبینی قرار داد و محتویات های مورد نیاز را به مجموعه اضافه نمود که در ادامه بیشتر با آن ها آشنا خواهید شد هدف ما قبولی شما داوطلبان می باشد که حتما با استفاده از این منابع دسترسی به این قبولی میسر خواهد بود نام فایل 99با چند سال تجربه در پشت تدارک این منابع مطالعاتی است.

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک ملی ایران (شغل بانکدار کد ۱)

سوالات تخصصی استخدامی  اصول حسابداری + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی اصول علم اقتصاد + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی  پول، ارز و بانکداری + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی تئوریهای مدیریت و برنامه ریزی + پاسخ نامه  طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک ملی ایران (شغل بانکدار کد ۲)

سوالات تخصصی استخدامی حقوق اداری + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی حقوق اساسی + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی حقوق تجارت + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی حقوق جزا عمومی + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی  حقوق جزا اختصاصی + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی حقوق مدنی + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک ملی ایران (شغل بانکدار کد ۳)

سوالات تخصصی استخدامی پایگاه داده ها + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی سیستم های عامل + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی طراحی الگوریتم + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی ساختمان داده ها + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی معماری کامپیوتر + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی نظریه زبان ها + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک ملی ایران (شغل بانکدار کد ۴)

سوالات تخصصی استخدامی تحلیل سازه + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی سازه های بتنی و فولادی + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی مقاومت مصالح + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک ملی ایران (شغل بانکدار کد ۵)

سوالات تخصصی استخدامی الکترومغناطیس + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی ریاضیات مهندسی + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی ماشین های الکتریکی + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی مخابرات + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی مدارهای منطقی و الکترونیکی + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک ملی ایران (شغل بانکدار کد ۶)

سوالات تخصصی استخدامی اصول حسابداری + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی آمار و احتمالات مهندسی + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی تحقیق در عملیات + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی مدیریت و کنترل پروژه + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک ملی ایران (شغل بانکدار کد ۷)

منابع : استاتیک -ترمودینامیک ، سیالات و انتقال حرارت – دینامیک ،ارتعاشات و کنترل – طراحی اجزا

سوالات تخصصی استخدامی استاتیک + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی ترمودینامیک + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی سیالات + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی انتقال حرارت + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی دینامیک + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی ارتعاشات و کنترل + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی طراحی اجزا + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک ملی ایران (شغل بانکدار کد ۷)

منابع : اشنایی با معماری اسلامی و معاصر – تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری – قوانین شهرسازی و معماری و شورای عالی شهرسازی و معماری – مبانی نظری معماری

سوالات تخصصی استخدامی اشنایی با معماری اسلامی و معاصر + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری + پاسخ نامه طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی قوانین شهرسازی و معماری و شورای عالی شهرسازی و معماری + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

سوالات تخصصی استخدامی مبانی نظری معماری + پاسخ نامه تشریحی طبق سرفصل جدید ( بانک ملی )

 

+++محتویات کتابچه سوالات استخدامی  شامل مباحث زیر میباشد:

بسته اول: سوالات عمومی استخدامی

بسته دوم : جزوات عمومی استخدامی

بسته سوم : اصل دفترچه نمونه سوالات استخدامی فراگیر (۵ دوره برگزار شده)

⇐⇐سوالات عمومی استخدامی :

۱۶۵۱سوال استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانهICDL ) + پاسخنامه
۱۳۳۳سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه
۱۴۳۵سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه
۱۲۱۸سوال استخدامی معارف اسلامی + پاسخنامه
۱۳۳۴سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی + پاسخنامه
۱۵۶۰سوال استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی + پاسخنامه
۱۲۳۰سوال استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی + پاسخنامه

*********************************************************************

⇐⇐جزوه های عمومی برای استخدامی

جزوه استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانهICDL )
جزوه استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی
جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی
جزوه استخدامی معارف اسلامی
جزوه استخدامی زبان انگلیسی عمومی
۲۸۳۱ سوال استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
جزوه استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی

************************************************************************************

⇐⇐مجموعه سوالات بسته هدیه / اصل دفترچه های فراگیر

برای اینکه داوطلبان در کنار نمونه سوالات استخدامی با دفترچه سوالات آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی ادوار گذشته آشنایی داشته باشند مجموعه ای از دفترچه های این آزمون ها را با پاسخنامه تدارک دیده ایم که حتما مطالعه نمایید منابع این آزمون ها همانند منابع بخش عمومی که در بالا ذکر نمودیم.

اصل سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی / فراگیراول سال ۹۴

اصل سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی / فراگیردوم سال ۹۴

اصل سوالات عمومی سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی / فراگیرسوم سال ۹۵

اصل سوالات عمومی چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی / فراگیر چهارم سال ۹۶

اصل سوالات عمومی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی / فراگیر پنجم سال ۹۷

*********************************************************************************

سوالات استخدامی تخصصی بانک ملی ایران

با خرید این مجموعه بسته سوالات زیر را دانلود خواهید کرد

بسته اول: سوالات عمومی استخدامی بانک ملی ایران

بسته دوم: جزوات عمومی استخدامی بانک ملی ایران

بسته سوم : اصل دفترچه نمونه سوالات استخدامی فراگیر (۵ دوره برگزار شده)

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
  • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
  • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان استخدام 20 در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.