سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش 1397

سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

دانلود سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش 1397

این مجموعه حاوی دانلود سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش 1397 و مناسب برای  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش می باشد و حاوی سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش سال ۹۷ با پاسخ نامه و دروس آزمون امسال به همراه عین سوالات عمومی و تخصصی دوره قبلی برگزار شده آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد.

بسته ویژه ازمون استخدامی دبیر  جغرافیا  آموزش و پرورش (فوق کامل)

سایت فایل نودونه بزرگترین مرجع دانلود سوالات استخدامی کشور  برای داوطلبان آزمون استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش  یک مجموعه بی نظیری را تدارک دیده است که در  آزمون ۹۷  که برای  داوطلبان زیادی که  در آن شرکت می کنند می تواند راهگشا باشد عنوان این مجموعه ، مجموعه سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش می باشد که داوطلبان با دریافت آن می توانند دانش علمی خود را افزایش دهند و نسبت به دیگر رقبا گام مستحکم در جهت قبولی و استخدام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش بردارند.
این مجموعه تمامی سوالات عمومی ، تخصصی و سولات دوره های گذشته دبیر جغرافیا آموزش و پرورش را در خود گنجانده است که همگی دارای پاسخنامه می باشند که داوطلب با دریافت آن می تواند از تهیه دیگر منابع مطالعاتی بی نیاز گردد و تیم تهیه استخدام۲۰  پیشنهاد می کند این مجموعه ارزشمند را تحت هیچ شرایطی از دست ندهید و آنرا جزو برنامه های مطالعاتی خود قرار دهید تا یک جهش بسیار بلند در راستای استخدام شدن بردارید.

مشاهده کامل ترین مجموعه سوالات استخدامی دبیر جغرافیا اموزش و پرورش

@@@محتویات کتابچه سوالات استخدامی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش  وب سایت اسخدام۲۰ در یک نگاه :

سوالات عمومی : طبق دروس معرفی شده از سوی سازمان به همراه پاسخنامه

سوالات تخصصی : دروس معرفی شده این مجموعه طبق مواد اعلامی با پاسخنامه

جزوه های استخدامی  آموزش و پرورش سال ۹۷

دفترچه سوالات عمومی آموزش و پرورش : دفترچه های برگزار شده طی این ۱۰ سال اخیر

دفترچه سوالات عمومی فراگیر دولتی : ۳ آزمون برگزار شده دستگاه های اجرایی کشور به همراه پاسخنامه

@@@@@ مواد آزمون استخدامی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش در دو بخش عمومی و تخصصی :

این محتویات در مجموعه گنجانده شده اند تا از همه نظر برای داوطلبان این آزمون کامل و حساب شده باشد.

مواد آزمون تخصصی دبیری جغرافیا : جغرافیای شهری ، جغرافیای روستایی ، آب و هواشناسی ، ژئومورفولوژی ، جغرافیای سیاسی ، سنجش از دور و GIS

مواد آزمون عمومی دبیری جغرافیا : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ، زبان انگلیسی عمومی ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی

محتویات کتابچه سوالات استخدامی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش سال ۹۷ شامل :

بسته اول : دفترچه سوالات استخدامی تخصصی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش + پاسخنامه

اصل سوالات استخدامی خوشه شغلی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش + پاسخنامه

۱۵سوال  جغرافیای شهری دفترچه استخدامی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش  + پاسخنامه

۱۵سوال  جغرافیای روستایی دفترچه استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش +  پاسخنامه 

۱۵سوال  آب و هواشناسی دفترچه استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش   + پاسخنامه

۱۵سوال  ژئومورفولوژی دفترچه استخدامی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش  + پاسخنامه

۱۵سوال  جغرافیای سیاسی دفترچه استخدامی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش + پاسخنامه

۱۵سوال  سنجش از دور و GIS دفترچه استخدامی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش + پاسخنامه

بسته دوم : بخش تخصصی سوالات استخدامی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش :

۱۸۰سوال تخصصی استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش جغرافیای شهری به همراه پاسخ نامه

۲۴۰سوال تخصصی استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش  جغرافیای روستایی  به همراه پاسخ نامه

۶۰سوال تخصصی استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش   آب و هواشناسی به همراه پاسخ نامه

۲۱۰سوال تخصصی استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش   ژئومورفولوژی   به همراه پاسخ نامه

۲۴۰سوال تخصصی استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش  جغرافیای سیاسی به همراه پاسخ نامه

۱۸۰سوال تخصصی استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش  سنجش از دور و GIS  به همراه پاسخ نامه

استخدام20  تنها وبسایت ارائه دهنده سوالات نخصصی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش با ضمانت است
آیا مجموعه با این کیفیت برای آزمون استخدامی دبیر جغرافیا  آموزش و پرورش سراغ دارید؟

بسته سوم :  نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش ( به همراه پاسخ نامه)

۲۷۷ سوال  استخدامی زبان و ادبیات فارسی  + پاسخنامه دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

۵۴۳ سوال  استخدامی معارف اسلامی+ پاسخنامه  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

۲۹۹ سوال  استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

۳۲۲ سوال  استخدامی زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

۳۵۰ سوال  استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی + پاسخنامه دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

۵۹۴ سوال  استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) + پاسخنامه دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

۴۵۰ سوال  استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی + پاسخنامه دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

بسته چهارم : دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال های گذشته ( به همراه پاسخ نامه)

۱۰۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۹
۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۶
۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۴

بسته پنجم : مجموعه ویژه جهت آزمون استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش :

اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون  فراگیر  خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون فراگیر برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰B  برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر  گروه دوم ۲۰۰D برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون فراگیر  اموزش و پرورش گروه چهارم ۶۰۰A برگزار شده در  آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

بسته ششم : جزوات دروس عمومی و تخصصی  آزمون استخدامی دبیر جغرافیا اموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷) :

++ جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

++ جزوه استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

++ جزوه استخدامی فن آوری اطلاعات دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

++ جزوه استخدامی  زبان انگلیسی (عمومی)دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

++ جزوه استخدامی گرامر زبان انگلیسی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

++ جزوه استخدامی لغات زبان انگلیسی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

++ جزوه استخدامی سند چشم انداز ۲۰ ساله

بسته هفتم  : جزوات دروس عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷) :

مجموعه ویژه سوالات اصل دفترچه  آزمون استخدامی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش   ۸۹ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶

این  مجموعه شامل اصل سوالات استخدامی ادوار گذشته  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش  سالهای ۸۹تا۹۶  میباشد و هیچ سوال غیر استانداردی وجود ندارد و شامل دروس زیر میباشد.

اصل سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی معارف اسلامی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی اطلاعات عمومی  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی دانش اجتماعی و حقوق اساسی   دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL )  دبیر جغرافیا آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی دبیر جغرافیا آموزش و پرورشاین مجموعه سوالات عمومی توسط تیم متخصصین  فایل نودونه  با استفاده از تجربیات داوطلبان آزمون های قبل آموزش و پرورش تهیه شده و پیشنهاد می نماییم این بسته سوالات حتما مورد مطالعه قرار دهید.

نمونه سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش  که  فایل نودونه   برای شما داوطلبان این آزمون آماده نموده کامل ترین و مناسب ترین انتخاب از نظر محتوا،تعداد نمونه سوال در بخش های عمومی و تخصصی می باشد. آزمون استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش داوطلبان خاص خود را دارد با تعداد بالا ، از همین جا به تمام داوطلبانی که قصد پیشروی از رقبا را دارند اعلام می داریم که برای تحقق این هدف یعنی موفقیت در آزمون استخدامی منابعی کامل و خوب را تهیه کنید چون انجام این عمل راه را هموار می کند و تیم فایل نودونه  برای تحقق هرچه بیشتر این هدف کامل ترین نمونه سوالات را در اختیار شما قرار می دهد و فرصت دریافت این مجموعه کامل را به هیچ شکلی از دست ندهید.
نمونه سوالات فوق تماما از مهم ترین نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش  بوده و  فایل نودونه   دریافت مجموعه فوق را به شما دبیر آینده جغرافیا  کشور پیشنهاد می کند و آرزو می کنیم در آزمون پیش رو با تمام قدرت شرکت نموده و موفق گردید.نکته مهم : این مجموعه که با عنوان سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش  خدمت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ارائه می شود شامل تمامی موارد مهم برای آمادگی شما می باشد.+

فایل نودونه  اعتبار خودش را در کیفیت کار می بیند و تمامی نکات در تدارک این مجموعه رعایت شده است.

—————————————————–

با داشتن منابع آزمون استخدامی قبولی خود را تضمین کنید ***********

——————————————————

هر آنچه را که فکرش را می کنید برای شما در این بسته قرار داده ایم تا شما با خیالی آسوده بتوانید این بسته را بدون هیچ تردیدی دریافت و به مطالعه آن بپردازید.

بزگترین وب سایت استخدامی کشور سایت استخدام۲۰  بسته فوق را برای قبولی در آزمون استخدامی سال ۹۷ برای آموزش و پرورش  تهیه نموده که داوطلبان گرامی با نحوه طراحی  سوالات استخدامی  آشنا شده و  قبولی خود را تضمین کنند .

—————————————————————————————

پرداخت آنلاین با تمام کارت های بانکی قیمت : 24000 تومان ( پشتیبانی فایل نودونه : ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ )

>>> دانلود سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش<<<

۱- بلافاصله پس از پرداخت موفق محصول دانلودی، لینک های محصول برای شما نمایش داده می شود که می توانید بلافاصله شروع به دانلود نمایید.

علاوه بر آن، همزمان لینک های محصول به ایمیل  شما هم  ارسال میشود.
۲- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است قیمت :24000تومان

مدیریت سایت ضامن خرید شماست :  ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش

بسته دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش سایت استخدام ۲۰ کاملترین مرجع دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش میباشد.
سوالات استخدامی اموزش و پرورش (کاملترین کتابچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش)
سوالات استخدامی آموزش و پرورش (مجموعه ای جهت آمادگی آزمون سال ۹۷)

بیش از۸۰۰۰ سوال عمومی و تخصصی

ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال۹۷
یکی از آزمون های استخدامی مهم و بزرگ کشور آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد که با هر بار برگزاری خواهان جذب زیادی از داوطلبان بوده و همیشه این آزمون با استقبال زیادی از شرکت کنندگان روبروست. آموزش و پرورش در خوشه های شغلی دبیری ، هنرآموز ، استادکار و آموزگار از فارغ التحصیلان دانشگاهی استخدام به عمل می آورد و داوطلبان محترم برای شرکت در این آزمون پر رقابت می بایست باید با اطلاعات کامل و مناسب دراین آزمون شرکت نمایند که منبع مطالعاتی خوب می توانند جوابگوی این موضوع باشد که تیم استخدام۲۰  با تمام تلاش خود در صدد برطرف کردن این مورد است که برای داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه کامل و دانش افزون سوالات استخدامی آموزش و پرورش را تدارک دیده که می توانید آنرا دریافت و وارد برنامه مطالعاتی خود نمایید تا شاهد قبولی و استخدام خود در این سازمان باشید.
گامی بلند و محکم برای قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش با مطالعه این مجموعه
ما به شما داوطلبان موفق اطمینان کامل را می دهیم با دریافت این مجموعه بی نظیر ، کامل ترین نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش را تجربه خواهید کرد مجموعه ای که با تلاش و دقت فراون جمع آوری شده تا شما عزیزان با این منابع فوق العاده و با قدرت علمی بالا در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت نمایید تا نسبت به دیگر رقبا این آزمون قبولی و استخدام شما صدرصد شود.
بهترین منبع مطالعاتی جهت شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۷
محتویات این مجموعه ارزشمند عبارتند از :
دفترچه سوالات آزمون های استخدامی اموزش و پرورش و  دستگاه های اجرایی دوره های قبل :
دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش که طی دو سال اخیر یعنی سالهای ۹۴ و ۹۵ برگزار گردید که می تواند برای آزمون سال ۹۷ از اهمیت بالایی برخوردار باشد از لحاظ منبع سوالات ، سطح سوالات و … که در کل یکی از کاملترین منبع مطالعاتی این مجموعه به شمار می رود که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد تمامی سوالات این دفترچه ها به همراه پاسخنامه می باشد.
اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون فراگیر خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه
اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون فراگیر برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه
اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰B برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه
اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰D برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه
اصل دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون فراگیر اموزش و پرورش گروه چهارم ۶۰۰A برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه
بدلیل اینکه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش همزمان برگزار می گردند و مجری برگزاری این آزمون ها سازمان سنجش می باشد مطالعه دفترچه سوالات دوره های قبل این آزمونها بسیار حائز اهمیت می باشد.
سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (بسیار مهم و پرتکرار) :
۲۷۷ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه
۵۴۳ سوال استخدامی معارف اسلامی+ پاسخنامه
۲۹۹ سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه
۳۲۲ سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه
۳۵۰ سوال استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی + پاسخنامه
۵۹۴ سوال استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) + پاسخنامه
۴۵۰ سوال استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی + پاسخنامه
این مجموعه سوالات عمومی توسط تیم متخصصین استخدام ۲۰  با استفاده از تجربیات داوطلبان آزمون های قبل آموزش و پرورش تهیه شده و پیشنهاد می نماییم این بسته سوالات حتما مورد مطالعه قرار دهید.
سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش (سوالات تخصصی) :
۲۳۱ عدد سوال تخصصی روشها و فنون تدریس به همراه پاسخنامه
۲۸۳ عدد سوال تخصصی سنجش و ارزیابی به همراه پاسخنامه
۲۹۷ عدد سوال تخصصی روانشناسی تربیتی به همراه پاسخنامه
۲۴۹ عدد سوال تخصصی تعلیم و تربیت به همراه پاسخنامه
۲۶۷ عدد سوال تخصصی تکنولوژی آموزش به همراه پاسخنامه
دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (مهم و کاربردی) :
دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۴
دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۶
دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۹
این سه دفترچه که برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش در دوره های ذکر شده است به همراه پاسخنامه می باشد و جهت آمادگی هرچه بیشتر داوطلبان آزمون سال ۹۶ جمع آوری شده است.
دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش (مجموعه های تخصصی سال ۸۹) :
سوالات تخصصی هنر آموز نقشه برداری – سوالات تخصصی هنرآموز مکانیک خودرو – سوالات تخصصی هنرآموز معدن – سوالات تخصصی هنرآموز ماشین های کشاورزی –  سوالات تخصصی هنرآموز گرافیک – سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر – سوالات تخصصی هنرآموز طراحی و دوخت – سوالات تخصصی هنرآموز صنایع نساجی – سوالات تخصصی هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری – سوالات تخصصی هنرآموز صنایع غذایی – سوالات تخصصی هنرآموز صنایع چوب – سوالات تخصصی هنرآموز ساختمان – سوالات تخصصی هنرآموز ساخت و تولید – سوالات تخصصی هنرآموز زراعی و باغی – سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری – سوالات تخصصی هنرآموز چاپ – سوالات تخصصی هنرآموز تاسیسات – سوالات تخصصی هنرآموز امور دامی – سوالات تخصصی هنر آموز نقشه کشی معماری – سوالات تخصصی هنر آموز نقشه کشی عمومی (صنعتی) – سوالات تخصصی هنر آموز متالوژی – سوالات تخصصی هنر آموز صنایع شیمیایی) – سوالات تخصصی هنر آموز صنایع سرامیک – سوالات تخصصی هنر آموز الکترونیک – سوالات تخصصی مشاور تحصیلی – سوالات تخصصی کارشناس فناوری IT – سوالات تخصصی کارشناس امور حقوقی – سوالات تخصصی کارشناس آمار – سوالات تخصصی دبیر ورزش – سوالات تخصصی آموزگار دوره ابتدایی – سوالات تخصصی آموزگار توان بخشی استثنائی
اصل دفترچه سوالات  آموزش و پرورش (مجموعه کامل) :
*** سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.
این مجموعه شامل ادوار گذشته اموزش پرورش می باشد.
سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) آموزش و پرورش + پاسخنامه
سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی آموزش و پرورش + پاسخنامه
سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش + پاسخنامه
سوالات استخدامی   معارف اسلامی آموزش و پرورش + پاسخنامه
سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی آموزش و پرورش + پاسخنامه
سوالات استخدامی   اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی آموزش و پرورش + پاسخنامه
سوالات استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی آموزش و پرورش + پاسخنامه
جزوات دروس عمومی  و تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (ویژه آزمون۹۷) :
++ جزوه عمومی  استخدامی زبان و ادبیات فارسی
++ جزوه عمومی  استخدامی  معارف اسلامی
++ جزوه عمومی  استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی
++ جزوه عمومی  استخدامی فن آوری اطلاعات
++ جزوه عمومی  استخدامی  زبان انگلیسی (عمومی)
++ جزوه عمومی  استخدامی سند چشم انداز ۲۰ ساله
——————————————–
++ جزوه تخصصی   استخدامی روشها و فنون تدریس
++ جزوه تخصصی   استخدامی سنجش و ارزیابی
++ جزوه تخصصی   استخدامی روانشناسی تربیتی
++ جزوه تخصصی   استخدامی تعلیم و تربیت
++ جزوه تخصصی   استخدامی تکنولوژی آموزش
ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما داوطلبان که امیدواریم مجموعه سوالات استخدامی آموزش و پرورش که از کاملترین مجموعه سوالات می باشد مورد توجه و عنایت شما قرار بگیرد فایل نودونه  هیچ گونه کمبودی را متوجه این مجموعه نمی داند به این علت که تمامی موارد و سوالات مورد نیاز استخدامی آموزش و پرورش که شما داوطلبان گرامی جهت شرکت در آزمون به آن نیاز دارید را با خود به همراه داشته و مطمئن باشید که با مطالعه این سوالات می توانید در جهت قبولی و استخدام گامی بلند و محکم بردارید.
دریافت این مجموعه سوالات تهیه شده توسط تیم  استخدام ۲۰  را به تمام کسانی که می خواهند برای آزمون سال ۹۷ نمونه سوالات آزمون های قبل را در دست داشته باشند توصیه می نماییم تمام سعی خود را کرده ایم تا این مجموعه سوالات از هر نظر کامل  باشد و پیشنهاد می کنیم این مجموعه سوالات را به هیچ وجه از دست ندهید و آنرا وارد برنامه مطالعاتی خود نمایید که امیدواریم با استفاده از این سوالات مسیر استخدام خود را نسبت به دیگر داوطلبان هموارتر کرده و از قبولشدگان این آزمون بزرگ باشید.
تیم استخدام ۲۰  همیشه این را مدنظر قرار داده که مجموعه سوالات استخدامی را با بهترین کیفیت ممکن ارائه نماید تا داوطلبان مجموعه های با کمیت و کیفیت بالا را دریافت کنند که این مجموعه از هر نظر می تواند بهترین انتخاب بعنوان منبع مطالعاتی شما داوطلبان باشد که حتما مورد رضایت شما سروران قرار می گیرد.
دریافت دو آزمون آزمایشی طراحی شده سوالات عمومی توسط تیم استخدام۲۰ به همراه این مجموعه
این دو آزمون به همراه پاسخنامه ویژه آزمون ۹۷
>>> تجربه کاملترین مجموعه سوالات استخدامی آموزش و پرورش<<<
پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است.
پس از کلیک کردن روی دکمه قرمز رنگ پرداخت ، شما به فرم پرداخت سپس سایت بانک منتقل خواهید شد.
پس از تکمیل مرحله پرداخت بلافاصله لینک محصول برای شما نمایش داده میشود، همچنین سوالات به ایمیل شما هم ارسال خواهد شد.
این سوالات و جزوات، نمونه سوالات و جزوات پیشنهادی و گردآوری شده متخصصان تیم آموزشی سایت استخدام20 می باشد.
شما با مطالعه این نمونه سوالات می توانید آمادگی خود را بسنجید و گام بزرگی به سمت استخدام شدن در این آزمون بردارید