سوالات استخدامی کاردانی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی دیپلم ریاضی و فیزیک – علوم تجربی – متالورژی مجتمع فولاد خراسان

سوالات استخدامی مجتمع فولاد خراسان

نمونه سوالات استخدامی دیپلم ریاضی و فیزیک – علوم تجربی – متالورژی مجتمع فولاد خراسان با توجه به آزمون استخدامی این شرکت ، جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین توسط سایت فایل 99 آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

این مجموعه سوالات استخدامی اختصاصی با توجه به دروس آزمون استخدامی رشته های دیپلم ریاضی و فیزیک – علوم تجربی – متالورژی آماده و جهت دانلود و مطالعه عرضه گردیده است.

طبق متن آگهی استخدامی شرکت مجتمع فولاد خراسان، مواد آزمون اختصاصی دیپلم ریاضی و فیزیک – علوم تجربی – متالورژی شامل ریاضی – فیزیک – شیمی می باشد.

با دانلود سوالات استخدامی دیپلم ریاضی و فیزیک – علوم تجربی – متالورژی می توانید با آمادگی بیشتری برای آزمون استخدامی مجتمع فولاد خراسان آماده شوید.

 

دانلود سوالات استخدامی دیپلم ریاضی و فیزیک – علوم تجربی – متالورژی مجتمع فولاد خراسان

با توجه به سرفصل های آزمون استخدامی رشته های دیپلم ریاضی و فیزیک – علوم تجربی – متالورژی ، سایت فایل 99 مجموعه زیر را جهت دانلود و افزایش سطح آمادگی داوطلبین قرار داده است.

محتویات این مجموعه سوالات استخدامی با توجه به دروس آزمون رشته های دیپلم ریاضی و فیزیک – علوم تجربی – متالورژی به شرح زیر می باشد : ( 179 سوال اختصاصی به همراه پاسخ)

 • سوالات استخدامی درس ریاضی شامل 31 سوال به همراه پاسخنامه ( مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس شیمی شامل 108 سوال به همراه پاسخنامه (مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس فیزیک شامل 40 سوال به همراه پاسخنامه (مجتمع فولاد خراسان)

* تمامی سوالات استخدامی دارای پاسخ می باشند.

* سوالات استخدامی دیپلم دارای قابلیت چاپ می باشد و همچنین می توانید فایل ها را در کامپیوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید.

 

پرداخت آنلاین با تمامی کارت ها و دانلود فوری

( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و همچنین لینک دانلود به ایمیلتان هم فرستاده می شود )

( پشتیبانی فایل نودونه ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸)

 

سوالات استخدامی کاردانی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی دیپلم برق مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی دیپلم برق مجتمع فولاد خراسان

سوالات استخدامی مجتمع فولاد خراسان

نمونه سوالات استخدامی دیپلم برق مجتمع فولاد خراسان با توجه به آزمون استخدامی این شرکت ، جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین توسط سایت فایل 99 آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

این مجموعه سوالات استخدامی اختصاصی با توجه به دروس آزمون استخدامی رشته دیپلم برق آماده و جهت دانلود و مطالعه عرضه گردیده است.

طبق متن آگهی استخدامی شرکت مجتمع فولاد خراسان، مواد آزمون اختصاصی دیپلم برق شامل مدارهای الکتریکی –  کارگاه برق و سیم پیچی –  الکترونیک – اصول اندازه گیری –  ماشین های الکتریکی می باشد.

با دانلود سوالات استخدامی دیپلم برق می توانید با آمادگی بیشتری برای آزمون استخدامی مجتمع فولاد خراسان آماده شوید.

 

دانلود سوالات استخدامی دیپلم برق مجتمع فولاد خراسان

با توجه به سرفصل های آزمون استخدامی رشته دیپلم برق ، سایت فایل 99 مجموعه زیر را جهت دانلود و افزایش سطح آمادگی داوطلبین قرار داده است.

محتویات این مجموعه سوالات استخدامی با توجه به دروس آزمون رشته دیپلم برق به شرح زیر می باشد : ( 416 سوال اختصاصی دیپلم برق به همراه پاسخ)

 • سوالات استخدامی درس ماشین های الکتریکی شامل 27 سوال به همراه پاسخنامه (دیپلم برق مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس اصول اندازه گیری شامل 105 سوال به همراه پاسخنامه (دیپلم برق مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس الکترونیک شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (دیپلم برق مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس کارگاه برق و سیم پیچی شامل 30 سوال به همراه پاسخنامه (دیپلم برق مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس مدارهای الکتریکی شامل 22 سوال به همراه پاسخنامه (دیپلم برق مجتمع فولاد خراسان)

* تمامی سوالات استخدامی دارای پاسخ می باشند.

* سوالات استخدامی دیپلم برق دارای قابلیت چاپ می باشد و همچنین می توانید فایل ها را در کامپیوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید.

 

پرداخت آنلاین با تمامی کارت ها و دانلود فوری

( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و همچنین لینک دانلود به ایمیلتان هم فرستاده می شود )

( پشتیبانی فایل نودونه ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸)

 

سوالات استخدامی کاردانی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی کاردانی برق مجتمع فولاد خراسان

سوالات استخدامی مجتمع فولاد خراسان

نمونه سوالات استخدامی کاردانی برق مجتمع فولاد خراسان با توجه به آزمون استخدامی این شرکت ، جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین توسط سایت فایل 99 آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

این مجموعه سوالات استخدامی اختصاصی با توجه به دروس آزمون استخدامی رشته کاردانی برق آماده و جهت دانلود و مطالعه عرضه گردیده است.

طبق متن آگهی استخدامی شرکت مجتمع فولاد خراسان، مواد آزمون اختصاصی کاردانی برق شامل مدارهای الکتریکی – ماشین – تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی – کارگاه برق – الکترونیک و مدار منطقی می باشد.

با دانلود سوالات استخدامی کاردانی برق می توانید با آمادگی بیشتری برای آزمون استخدامی مجتمع فولاد خراسان آماده شوید.

 

دانلود سوالات استخدامی کاردانی برق مجتمع فولاد خراسان

با توجه به سرفصل های آزمون استخدامی رشته کاردانی برق ، سایت فایل 99 مجموعه زیر را جهت دانلود و افزایش سطح آمادگی داوطلبین قرار داده است.

محتویات این مجموعه سوالات استخدامی با توجه به دروس آزمون رشته کاردانی برق به شرح زیر می باشد : ( 416 سوال اختصاصی کاردانی برق به همراه پاسخ)

 • سوالات استخدامی درس الکترونیک شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی برق مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی شامل 30 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی برق مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس کارگاه برق شامل 30 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی برق مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس ماشین شامل 15 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی برق مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس مدار منطقی شامل 12 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی برق مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس مدارهای الکتریکی شامل 15 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی برق مجتمع فولاد خراسان)

* تمامی سوالات استخدامی دارای پاسخ می باشند.

* سوالات استخدامی کاردانی برق دارای قابلیت چاپ می باشد و همچنین می توانید فایل ها را در کامپیوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید.

 

پرداخت آنلاین با تمامی کارت ها و دانلود فوری

( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و همچنین لینک دانلود به ایمیلتان هم فرستاده می شود )

( پشتیبانی فایل نودونه ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸)

 

سوالات استخدامی کاردانی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی کاردانی حسابداری مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی کاردانی حسابداری مجتمع فولاد خراسان

سوالات استخدامی مجتمع فولاد خراسان

نمونه سوالات استخدامی کاردانی حسابداری مجتمع فولاد خراسان با توجه به آزمون استخدامی این شرکت ، جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین توسط سایت فایل 99 آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

این مجموعه سوالات استخدامی اختصاصی با توجه به دروس آزمون استخدامی رشته کاردانی حسابداری آماده و جهت دانلود و مطالعه عرضه گردیده است.

طبق متن آگهی استخدامی شرکت مجتمع فولاد خراسان، مواد آزمون اختصاصی کاردانی حسابداری شامل ریاضی و آمار – حسابداری صنعتی – حسابرسی – حسابداری شرکتها – اصول حسابداری – مبانی سازمان و مدیریت – اقتصاد خرد می باشد.

با دانلود سوالات استخدامی کاردانی حسابداری می توانید با آمادگی بیشتری برای آزمون استخدامی مجتمع فولاد خراسان آماده شوید.

 

دانلود سوالات استخدامی کاردانی حسابداری مجتمع فولاد خراسان

با توجه به سرفصل های آزمون استخدامی رشته کاردانی حسابداری ، سایت فایل 99 مجموعه زیر را جهت دانلود و افزایش سطح آمادگی داوطلبین قرار داده است.

محتویات این مجموعه سوالات استخدامی با توجه به دروس آزمون رشته کاردانی حسابداری به شرح زیر می باشد : ( 416 سوال اختصاصی کاردانی حسابداری به همراه پاسخ)

 • سوالات استخدامی درس حسابداری شرکتها شامل 25 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی حسابداری مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس اقتصاد خرد و کلان شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی حسابداری مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس حسابداری صنعتی شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی حسابداری مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس حسابرسی شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی حسابداری مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس ریاضی و آمار شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی حسابداری مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس اصول حسابداری شامل 25 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی حسابداری مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس مبانی سازمان و مدیریت شامل 286 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی حسابداری مجتمع فولاد خراسان)

* تمامی سوالات استخدامی دارای پاسخ می باشند.

* سوالات استخدامی کاردانی حسابداری دارای قابلیت چاپ می باشد و همچنین می توانید فایل ها را در کامپیوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید.

 

پرداخت آنلاین با تمامی کارت ها و دانلود فوری

( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و همچنین لینک دانلود به ایمیلتان هم فرستاده می شود )

( پشتیبانی فایل نودونه ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸)

 

سوالات استخدامی کاردانی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی کاردانی مدیریت مجتمع فولاد خراسان

سوالات استخدامی مجتمع فولاد خراسان

نمونه سوالات استخدامی کاردانی مدیریت مجتمع فولاد خراسان با توجه به آزمون استخدامی این شرکت ، جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین توسط سایت فایل 99 آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

این مجموعه سوالات استخدامی اختصاصی با توجه به دروس آزمون استخدامی رشته کاردانی مدیریت آماده و جهت دانلود و مطالعه عرضه گردیده است.

طبق متن آگهی استخدامی شرکت مجتمع فولاد خراسان، مواد آزمون اختصاصی کاردانی مدیریت شامل تئوری های مدیریت – مدیریت رفتارسازمانی – بازاریابی ومدیریت بازار – مدیریت تولید – ریاضی و آمار – اقتصاد خرد و اصول حسابداری می باشد.

با دانلود سوالات استخدامی کاردانی مدیریت می توانید با آمادگی بیشتری برای آزمون استخدامی مجتمع فولاد خراسان آماده شوید.

 

دانلود سوالات استخدامی کاردانی مدیریت مجتمع فولاد خراسان

با توجه به سرفصل های آزمون استخدامی رشته کاردانی مدیریت ، سایت فایل 99 مجموعه زیر را جهت دانلود و افزایش سطح آمادگی داوطلبین قرار داده است.

محتویات این مجموعه سوالات استخدامی با توجه به دروس آزمون رشته کاردانی مدیریت به شرح زیر می باشد : ( 145 سوال اختصاصی کاردانی مدیریت به همراه پاسخ)

 • سوالات استخدامی درس اقتصاد خرد و کلان شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی مدیریت مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس بازاریابی و مدیریت بازار شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی مدیریت مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس تئوری های مدیریت شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی مدیریت مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس ریاضی و آمار شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی مدیریت مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس اصول حسابداری شامل 25 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی مدیریت مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس مدیریت تولید شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی مدیریت مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس مدیریت رفتار سازمانی شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (کاردانی مدیریت مجتمع فولاد خراسان)

* تمامی سوالات استخدامی دارای پاسخ می باشند.

* سوالات استخدامی کاردانی مدیریت دارای قابلیت چاپ می باشد و همچنین می توانید فایل ها را در کامپیوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید.

 

پرداخت آنلاین با تمامی کارت ها و دانلود فوری

( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و همچنین لینک دانلود به ایمیلتان هم فرستاده می شود )

( پشتیبانی فایل نودونه ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸)

 

سوالات استخدامی کاردانی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی دیپلم مکانیک مجتمع فولاد خراسان

نمونه سوالات استخدامی دیپلم مکانیک مجتمع فولاد خراسان با توجه به آزمون استخدامی این شرکت ، جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین توسط سایت فایل 99 آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

این مجموعه سوالات استخدامی اختصاصی با توجه به دروس آزمون استخدامی رشته دیپلم مکانیک آماده و جهت دانلود و مطالعه عرضه گردیده است.

طبق متن آگهی استخدامی شرکت مجتمع فولاد خراسان، مواد آزمون اختصاصی دیپلم مکانیک شامل اجزای ماشین – تاسیسات حرارتی و برودتی و رسم فنی می باشد.

با دانلود سوالات استخدامی دیپلم مکانیک می توانید با آمادگی بیشتری برای آزمون استخدامی مجتمع فولاد خراسان آماده شوید.

 

دانلود سوالات استخدامی دیپلم مکانیک مجتمع فولاد خراسان

با توجه به سرفصل های آزمون استخدامی رشته دیپلم مکانیک ، سایت فایل 99 مجموعه زیر را جهت دانلود و افزایش سطح آمادگی داوطلبین قرار داده است.

محتویات این مجموعه سوالات استخدامی با توجه به دروس آزمون رشته دیپلم مکانیک به شرح زیر می باشد : ( 118 سوال اختصاصی دیپلم مکانیک به همراه پاسخ)

 • سوالات استخدامی درس اجزای ماشین شامل 28 سوال به همراه پاسخنامه (دیپلم مکانیک مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس تاسیسات حرارتی و برودتی شامل 40 سوال به همراه پاسخنامه (دیپلم مکانیک مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس رسم فنی عمومی شامل 50 سوال به همراه پاسخنامه (دیپلم مکانیک مجتمع فولاد خراسان)

* تمامی سوالات استخدامی دارای پاسخ می باشند.

* سوالات استخدامی دیپلم مکانیک دارای قابلیت چاپ می باشد و همچنین می توانید فایل ها را در کامپیوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید.

 

پرداخت آنلاین با تمامی کارت ها و دانلود فوری

( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و همچنین لینک دانلود به ایمیلتان هم فرستاده می شود )

( پشتیبانی فایل نودونه ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸)

 

سوالات استخدامی کاردانی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی شیمی مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی شیمی مجتمع فولاد خراسان

سوالات استخدامی شیمی

نمونه سوالات استخدامی شیمی مجتمع فولاد خراسان  با توجه به آزمون استخدامی این شرکت ، جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین توسط سایت فایل 99 آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

این مجموعه سوالات با توجه به دروس آزمون استخدامی رشته شیمی آماده و جهت دانلود و مطالعه عرضه گردیده است.

طبق متن آگهی استخدامی شرکت مجتمع فولاد خراسان، مواد آزمون رشته شیمی شامل شیمی آلی – شیمی معدنی – شیمی تجزیه – شیمی فیزیک می باشد.

با دانلود سوالات استخدامی شیمی می توانید با آمادگی بیشتری برای آزمون استخدامی مجتمع فولاد خراسان آماده شوید.

 

دانلود سوالات استخدامی شیمی مجتمع فولاد خراسان

با توجه به سرفصل های آزمون استخدامی رشته لیسانس شیمی ، سایت فایل 99 مجموعه زیر را جهت دانلود و افزایش سطح آمادگی داوطلبین قرار داده است.

محتویات این مجموعه سوالات استخدامی با توجه به دروس آزمون رشته شیمی به شرح زیر می باشد : ( 650 سوال به همراه پاسخ)

 • سوالات استخدامی درس شیمی آلی شامل 30 سوال به همراه پاسخنامه (شیمی مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس شیمی تجزیه شامل 430 سوال به همراه پاسخنامه (شیمی مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس شیمی فیزیک شامل 160 سوال به همراه پاسخنامه (شیمی مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس شیمی معدنی شامل 30 سوال به همراه پاسخنامه (شیمی مجتمع فولاد خراسان)

* تمامی سوالات استخدامی دارای پاسخ می باشند.

* سوالات استخدامی شیمی دارای قابلیت چاپ می باشد و همچنین می توانید فایل ها را در کامپیوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید.

 

پرداخت آنلاین با تمامی کارت ها و دانلود فوری

( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و همچنین لینک دانلود به ایمیلتان هم فرستاده می شود )

( پشتیبانی فایل نودونه ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸)

 

سوالات استخدامی کاردانی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی مهندسی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی مهندسی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

سوالات استخدامی مهندسی مکانیک

نمونه سوالات استخدامی مهندسی مکانیک مجتمع فولاد خراسان  با توجه آزمون استخدامی این شرکت ، جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین توسط سایت فایل 99 آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

این مجموعه سوالات با توجه به دروس آزمون استخدامی رشته مهندسی مکانیک آماده و جهت دانلود و مطالعه عرضه گردیده است.

با توجه به متن آگهی استخدامی شرکت مجتمع فولاد خراسان، مواد آزمون رشته مهندسی مکانیک شامل دروس ترمودینامیک – سیالات – انتقال حرارت – استاتیک – مقاومت مصالح – دینامیک و ارتعاشات می باشد.

با دانلود سوالات استخدامی مهندسی مکانیک می توانید با آمادگی بیشتری برای آزمون استخدامی مجتمع فولاد خراسان آماده شوید.

 

دانلود سوالات استخدامی مهندسی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

با توجه به سرفصل های آزمون استخدامی رشته مهندسی مکانیک ، سایت فایل 99 مجموعه  زیر را جهت دانلود و افزایش سطح آمادگی داوطلبین قرار داده است.

محتویات این مجموعه سوال با توجه به دروس آزمون به شرح زیر می باشد : ( 240 سوال به همراه پاسخ)

 • سوالات استخدامی دروس استاتیک و مقاومت مصالح شامل 60 سوال به همراه پاسخنامه (مهندسی مکانیک مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس انتقال حرارت شامل 60 سوال به همراه پاسخنامه (مهندسی مکانیک مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس ترمودینامیک شامل 60 سوال به همراه پاسخنامه (مهندسی مکانیک مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی دروس دینامیک و ارتعاشات شامل 20 سوال به همراه پاسخنامه (مهندسی مکانیک مجتمع فولاد خراسان)
 • سوالات استخدامی درس سیالات مصالح شامل 40 سوال به همراه پاسخنامه (مهندسی مکانیک مجتمع فولاد خراسان)

* تمامی سوالات دارای پاسخ می باشند.

* سوالات استخدامی مهندسی مکانیک دارای قابلیت چاپ می باشد و همچنین می توانید فایل ها را در کامپیوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید.

 

پرداخت آنلاین با تمامی کارت ها و دانلود فوری

( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و همچنین لینک دانلود به ایمیلتان هم فرستاده می شود )

( پشتیبانی فایل نودونه ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸)

 

سوالات استخدامی کاردانی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی مهندسی برق – قدرت مجتمع فولاد خراسان

دانلود سوالات استخدامی مهندسی برق – قدرت مجتمع فولاد خراسان

سوالات استخدامی مهندسی برق – قدرت مجتمع فولاد خراسان

مجموعه سوالات استخدامی مهندسی برق – قدرت مجتمع فولاد خراسان  برای رشته برق  توسط سامانه استخدامی فایل نودونه

مرجع دانلود سوالات استخدامی تهیه و تدوین شده که تمامی منابع استخدامی آزمون استخدامی مجتمع فولاد خراسان را پوشش می دهد.

دانلود سوالات استخدامی مهندسی برق - قدرت مجتمع فولاد خراسان
دانلود سوالات استخدامی مهندسی برق – قدرت مجتمع فولاد خراسان

( کتابچه استخدامی مجتمع فولاد خراسان)

قبولی با کتابچه سوالات استخدامی مهندسی برق مجتمع فولاد خراسان  با پاسخ نامه

منابع استخدامی برای آزمون استخدامی مهندسی برق مجتمع فولاد خراسان  :

مدار ۱ و ۲ – بررسی سیستم های قدرت – ماشین های الکتریکی1 و 2 – اندازه گیری الکتریکی

@@ ) سوالات تخصصی استخدامی مهندسی برق  با پاسخ :

۱۰۰سوال استخدامی مدار ۱ و ۲ با پاسخ نامه  (مهندسی برق مجتمع فولاد خراسان )

۱۰۰سوال استخدامی بررسی سیستم های قدرت با پاسخ نامه  ( مهندسی برق مجتمع فولاد خراسان )

۱۰۰سوال استخدامی ماشین های الکتریکی1 و 2  با پاسخ نامه  ( مهندسی برق مجتمع فولاد خراسان )

۱۰۰سوال استخدامی اندازه گیری الکتریکی با پاسخ نامه  ( مهندسی برق مجتمع فولاد خراسان )

همان طور که ملاحظه می نمایید کتاب سوالات استخدامی مهندسی برق – قدرت مجتمع فولاد خراسان همراه با پاسخ نامه و سوالات استخدامی تخصصی  را دارا می باشد تا داوطلبان گرامی با مطالعه این منبع استخدامی یک گام از رقبای خود پیشی بگیرند.

 

دانلود سوالات استخدامی مهندسی برق - قدرت مجتمع فولاد خراسان

پرداخت آنلاین با تمامی کارت ها و دانلود فوری ( لینک دانلود به ایمیلتان هم بلافاصله توسط سیستم فرستاده می شود )

پرداخت آنلاین و دانلود فوری
( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و لینک دانلود به ایمیلتون هم فرستاده می شود )
( پشتیبانی فایل نودونه ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸)

 

سوالات استخدامی کاردانی مکانیک مجتمع فولاد خراسان

سوالات استخدامی دیپلم مجتمع فولاد خراسان

شرکت مجتمع فولاد خراسان ( سهامی عام ) در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد ۲۰۲ نفر  از میان فارغ التحصیلان واجد شرایط مرد در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق دیپلم و دیپلم را از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصی ،مصاحبه روانشناختی ، طب صنعتی و گزینش، بصورت قراردادی طبق قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی جذب نماید.
لذا متقاضیان شرکت در آزمون می توانند جهت ثبت نام از تاریخ درج آگهی تا تاریخ ۹۸/۰۱/۲۵ به سایت شرکت مجتمع فولاد خراسان مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکرشده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

برای آمادگی در این ازمون استخدامی سایت فایل 99 که بزرگترین مرجع دانلود سوالات استخدامی در کشور میباشد مجموعه سوالات استخدامی تخصصی دیپلم شرکت مجتمع فولاد خراسان برای رشته های ریاضی و فیزیک – علوم تجربی – متالورژی تدوین و جمع آوری کرده است

امید است با دانلود و تهیه این مجموعه کامل تا روز برگزاری آزمون مطالعه داشته باشید و قبولی خود را تضمین کنید

سوالات استخدامی دیپلم مجتمع فولاد خراسان

مواد آزمون تخصصی ریاضی – فیزیک – شیمی

مواد آزمون عمومی (مشترک بین همه رشته ها ) : زبان وادبیات فارسی– هوش واستعداد- مبانی کامپیوتر – زبان ا نگلیسی

منابع ازمون تخصصی :

550سوال استخدامی ریاضی دیپلم مجتمع فولاد خراسان + پاسخنامه

40سوال استخدامی فیزیک دیپلم مجتمع فولاد خراسان + پاسخنامه

430سوال استخدامی شیمی دیپلم مجتمع فولاد خراسان + پاسخنامه

منابع ازمون عمومی :

118سوال استخدامی زبان وادبیات فارسی دیپلم مجتمع فولاد خراسان + پاسخنامه

175سوال استخدامی هوش واستعداد دیپلم مجتمع فولاد خراسان + پاسخنامه

500سوال استخدامی مبانی کامپیوتر دیپلم مجتمع فولاد خراسان + پاسخنامه

200سوال استخدامی زبان انگلیسی دیپلم مجتمع فولاد خراسان + پاسخنامه

پرداخت آنلاین با تمامی کارت ها و دانلود فوری ( لینک دانلود به ایمیلتونو هم بلافاصله توسط سیستم فرستاده می شود )

پرداخت آنلاین و دانلود فوری
( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و لینک دانلود به ایمیلتون هم فرستاده می شود )
( پشتیبانی فایل نودونه ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸)